Sittning

En sittning är cirka 45 min till en timme.

Kostanad gratis/ valfri donation.

En sittning är på plats i Ullared eller om det inte fungerar kan man ha det även via Teams eller annat digitalt forum.

En sittning utgår ifrån dig och dina frågor, funderingar.

Första sittningen inledds med att fastställa.

Hur gammal som själ är du?

Vilken själsfamilj tillhör du?

Man kan komma till mig på sittning för att få stöttning i allt som har med andlighet och personlig utveckling att göra. Min ambition och min uppgift är att stötta och hjälpa själar på bästa sätt.