Om mediet

Just nu är det jag Mattias som jobbar på Energicirkeln.

Jag inte haft min mediala förmåga sedan jag var liten. Den började komma efter att jag återhämtade mig från att haft en utmattning så gjorde att jag inte kunde jobba på ca 3 år.

Genom nyfikenhet och intention har jag återfått kontakten med mina guider. Även mitt högre jag har jag idag god kontakt med. Det är via den kontakten som jag kan göra det jag gör idag.

Det är via mitt högre jag som jag fått informationen om själsfamiljer och förmågan att se hur gammal en själ är.

Jag har medvetet och omedvetet inte följt någon metod eller förebild. Allt det som jag har inset och lärt mig är givetvis influerat av andra men jag anser mig gå min egenväg. Min väg är alltid i samarbete med mitt högre jag.

Jag har inte gått några utbildningar. Jag har heller inte läst mig till det jag kan och jobbar med. Min mediala utveckling och kontakt med min guide och högre jag skedde i utvecklingscirkel som hölls av Peter Wiklund. Det är via mitt arbete ihop med Peter och cirkeln som min mediala förmåga kunde starta ordentligt.

Mitt mediala arbete med mig själv sker idag via min själsfamilj och nära vänner som är på samma resa som jag.