Om mediet

Mattias heter jag och har Energicirkeln.

Min mediala förmåga började komma efter att jag återhämtade mig från en längre sjukskrivning för utmattning. Något fick komma fram som inte funnits där tidigare. Känslan av att detta är inget nytt för mig infan sig ganska snart när jag började förstå vad själsligt arbete är. Att släppa fram själen och återupptäcka förmågor som jag inte trodde jag hade var och är en fantastisk resa.

Genom arbetet med mig själv och nyfikenheten på vilka vi egentligen är har min mediala förmåga vuxit fram. Arbetet har let fram till att jag återfått kontakten med mina guider och mitt högre jag.

En stor del av min utveckling de första åren skedde i Peter Wiklunds utvecklingscirkel. Det var där kontakten med min guide och högre jag först utvecklades.

Det är via mitt högre jag som jag fått informationen om själsfamiljer och förmågan att se hur gammal en själ är. Det är dessa saker jag jobbar i huvudsak med i arbetet att sammanföra och utveckla andra själar.

Utvecklingen och arbetet med mig själv och mina förmågor har alltid skett via andevärlden och med hjälp från inspirerande vänner. Min väg följer ingen lära eller metod. Att ledas av sitt högre jag är en spännande resa.